27. Nap-gas-dieu-hoa-tai-hao-nam (2)

Nếu khi trên máy báo thiếu ga, cần gọi thợ kiểm tra và nạp ga điều hoà tại Hào Nam để đảm bảo máy luôn hoạt động ổn định.

Bài viết khác
Thương hiệu