Sử dụng Điện Thoại để bật điều hòa
Chiếc điều khiển điều hòa hôm qua vừa để ở đây mà giờ tìm mãi không thấy như có ma lấy nó đi ý . Đó là rất nhiều tình huống của nhiều gia đình gặp phải, vì vậy mà ứng dụng sử dụng điện thoại để bật điều hòa là...
Xem chi tiết
Thương hiệu